Avtal

 

TVISTER OCH LAGVAL

På dessa allmänna villkor ska svensk rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvister med anledning av dessa allmänna villkor mellan Arganoft.se och en kund som inte är konsument skall prövas vid tingsrätt som första och enda instans.

RESERVATIONER

Vi reserverar oss mot eventuella skrivfel gällande text och pris på Arganoft.se och bibehåller rätten att korrigera i efterhand. Du har givetvis rätten att annullera ditt köp om korrigeringen är av väsentlig karaktär.

OBS! Färger på foton kan ev. i vissa fall skilja sig lite från bild till bild på hemsidan samt mot i verkligheten beroende av bildkvaliteten och ljussättning.